Afmelden

Afwezigheid melden

Door het invullen en het versturen van onderstaand formulier breng je jouw docent(e) op de hoogte van je afwezigheid tijdens je eerstvolgende les. Voor de docent(e) is het wel zo prettig dat je dit uiterlijk 48 uur van tevoren doet. Een les die op tijd is afgezegd, geeft helaas geen garantie op een inhaalles. Je kunt een les alleen inhalen als het rooster van je docent(e) dit toelaat. Zegt je docent(e) zelf een les af, dan kun je deze uiteraard wel inhalen. Bespreek met je docent(e) een nieuwe tijd en datum. Zeg je de les minder dan 24 uur van tevoren af? Neem dan ook even contact met ons op via Whatsapp (06) 302 259 96 (let op: nieuw nummer!).