Afmelden


 

Door het invullen en het versturen van bovenstaand formulier breng je jouw docent(e) op de hoogte van je afwezigheid tijdens je eerst volgende les. Voor de docent(e) is het wel zo prettig dat je dit uiterlijk 48 uur van te voren doet. Een op tijd afgezegde les geeft helaas niet per definitie garantie op een inhaalles, je een afgezegde les uitsluitend inhalen als het rooster van de docent(e) dit toelaat. Als een docent(e) zelf een les afzegt kun je deze uiteraard altijd later inhalen, tijd en datum in overleg met de docent(e)

Als je minder dan 24 uur van te voren de les afzegt neem dan ook even contact met ons op via Whatsapp 06-30368442